Aktualita

Projekt "FVE ROMAX CZ, s.r.o."

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,6 kWp včetně akumulace o kapacitě 17,4 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.


  • Název projektu: FVE ROMAX CZ, s.r.o.
  • Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005911
  • Popis projektu: Projekt "FVE ROMAX CZ, s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,6 kWp včetně akumulace o kapacitě 17,4 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Vizualizace střechy

Získejte lepší představu

Vizualizace